USTMENU
  Kadasetli Patriğimizin Deyrulzafaran'da Türkçe Karşılanması - 31.12.2007

 

 

Antakya ve Tüm Doğu Patriği ve Süryani Ortodoks Kilisesi’nin Genel Ruhani Lideri  Kadasetli Patriğimiz Moran Mor İğnatius I. Zekka Iwas,

Muhterem Metropolit Kardeşlerim,

Saygıdeğer Misafirler, Değerli Ruhanilerimiz ve Sevgili Cemaat,

 

Etrafa manevi kokular yayan ruhsal esintilerin kuşatılmışlığıyla heyecanlanan yüreklerimiz, bugün büyük sevinçle çarpıyor. Çok değil iki yıl önce engin sevginizle yine buradaydınız. Nurlu ağarmışlıklarınıza rağmen bugün yine aramızda olmanız, bize güç ve umut veriyor. Bunun için, şahsım ve Mardin Abraşiyesi adına Deyrulzafaran Manastırı’nı aydınlatan ve bereketleyen bu yüksek teşriflerinizden dolayı Kadasetinize ve maiyetinize bütün kalbi duygularımla hoş geldiniz diyorum. Buruk yüreklerimize su serpen bu teşrifleriniz, bizi tarihin derinliklerine götürüyor. İkinci eviniz ve kalbiniz olan Deyrulzafaran Manastırı, özgün tarihinden süzülen vakurlu duruşuyla sizi ağırlamaktan ve bağrına basmaktan ruhsal bir haz aldığını bilmenizi istiyorum. Onun için bu manastırda gömülü ruhani değerlere sığınarak, ‘’Rabbın adıyla gelen mübarektir’’ demekten kendimi alıkoyamıyorum.

 

Evet, Moran,

Gözlemlendiği kadarıyla, zor bir dönemde Rab tarafından kiliseye bağışlanan bir armağan ve lidersiniz. Gökkuşağı gibi, kiliseyi renklendirdiniz. Farklı yayınlarda çıkan ve evrensel ruh içeren düşünsel yazılarınız, sizi hayata hissettirmeye yetiyor. Mesih’in önemle vurguladığı gibi, önemli olan, hizmet eden lider olabilmektir. Ve siz bunu başardınız!. Çünkü hayatın herhangi bir alanında lider olmak, insanı lider yapmaz. Liderlik, güzelliğe benzer: Tanımlanması güçtür; ancak görüldüğünde hemen tanınır. Mesihi kıstaslara göre, lider olmak, insanın kendisi olmakla eşanlamlıdır. Misyonu içinde çözülebilmeyi gerektiriyor. Katma değerlerle hayata hizmet etmek; bunun geri dönüşünü yaşamak, geleceğe yeni izler bırakmak gibi bir liderde olması gereken becerilerle bütünleşen kişiliğinizle kiliseyi aydınlatmaya devam ediyorsunuz. Mesihsel değerlerimizde olduğu gibi, sosyal ölçüt ve koşullar içinde ne denli küçük olursa olsun, ‘insanı adam yerine koyma’ anlayışını özümsemeyen bir insan, lider olamaz. 

Yaşanan sıkıntılara rağmen, kilisemiz liderliğinizle geleceğe daha iyimser ve daha umutla bakıyor. Hizmet aşkıyla tutuşan gerçek bir liderlik ruhuyla, yılmadan ve usanmadan her saniyenizi kilisenin yapılandırmasına harcadınız. Ve bu uğurda hala çaba sarf ediyorsunuz. Rahip Malke Ürek’i Adıyaman’a metropolit kutsama töreni için Mardin’i tercih etmeniz, hem abraşiye metropoliti olarak bana ve hem Deyrulzafaran için ruhani bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığın anlamlarında yeni bir sorumluluğun ve yeni bir sürecin izleri göze çarpıyor.   

Süryanilerin ruhani bir kurumu olarak, Mardin’in zengin sosyal ve kültürel dokusu içinde, bazı güçlüklere rağmen, ''komşunu kendin gibi sev'' diye buyuran yüce anlayışın tutarlılığıyla, yerel insanlarımız, kamu ve sivil yöneticilerimizle iyi ilişkiler ve diyalog içinde olmaya özen gösteriyoruz. Ruhsal ve sosyal bir gayretle, ''korkma, ey küçük sürü'' (Luka.12:32) sözünden güç alarak, geçen hafta Türkiye’den seçilen dört eserden biri olarak gezilmesi ve görülmesi gereken dünyanın elli muhteşem eseri arasında yer alan Deyrulzafaran’ı laik olduğu yere taşımanın heyecanını ve sorumluluğunu yaşıyoruz. Kutsal değerlerimizin yok olmamasını ibadet saydığımız bu çabalarımızda bize güvenen ve bizi destekleyen herkese yüksek ruhani şahsınızda buradan minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Kayıtsızlığı ilgi ve sahiplenmeye; rehaveti ise sorumluluk ve üretkenliğe dönüştürmenin zamanı çoktan geldi ve geçiyor!

Mardin Süryani Metropolitliği ve Deyrulzafaran Manastırı olarak, insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, sosyal, kültürel  ve ruhani hizmetlerimizi Rabbin buyurduğu gibi ‘Allah Sevgisi ve insan sevgisinin’ ruhuyla gerçekleştiriyoruz. Mardin’in geleceği ve kalkınması için yüreğimiz Mardin’i seven ve onu hisseden duyarlı hemşehrilerimizle beraber çarpıyor. Gerekenlerin hayata geçmesi için bu bağlamdaki ilişkilere ve sorumluluklara çok değer biçiyoruz. İdari anlayışımızda, kazan kazan anlayışını ve ruhsal dayanışmayı esas aldığımız için, özelin sorunları, ancak genelin yararı içinde çözüme kavuşacağına inanıyoruz.''... eğer bir organ acı çekerse, bütün organlar birlikte acı çeker, bir organ yüceltilirse, bütün organlar birlikte sevinir'' (I Kor. 12: 12-26) ruhuyla genele yani insanlığa; ve özele yani Süryanilere hizmet vermenin zorluklarını ve ayrıcalığını beraber yaşıyoruz.

Avrupa Birliği süreci ile beraber Türkiye toplumunun hayatında göze çarpan düşünsel çalkantılar, bize göre gelişim gerginliğinden başka bir şey değil. Demokratik olgunluğun büyümesini sağlayacak bu yeni sürece herkesin olumlu anlamda katkı sunmasının gerekliliğine inanıyoruz. Yerel farklılıkları, evrensel insani değerlerle bütünleştirmeye gayret eden ve ortak yaşama kültürünü geliştirmeye çaba gösteren Türkiye’ye bu hassas süreçte özellikle dua etmenizi istirham ediyorum. Bunu, Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasının tarihsel kodlarında yatan evrensel kardeşlik gibi insani değerler, bölgesel ahenk, bölgedeki eserlerimiz ve kilisemizin tarihi mirası adına istiyorum. Çünkü bu ülkede akıl ve sevgi gücünden beslenecek, kimseyi ötekileştirmeyen kucaklayıcı bir anlayışın tesisine her zamandan daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bizimki, yaşamak ve sevmek adına masum ama sosyal bir duyarlılıktır. Çünkü bize göre sevgi, insanın kendi değerini, yetilerini, sınırlarını anlama ve kendini geliştirme gücünün bir kaynağıdır. İnsanın özgürleşme ve olabildiği ölçüde kendi olma hakkı, sevgi gücünden gelir. Dolayısıyla sevmeyi bilen insan, başkalarını da kendisi gibi nesnel bir bakış açısıyla kabul etme yetisine sahip olur. Burada affınıza sığınarak yazar Tolstoy’dan bir alıntıyla sözlerime devam etmek istiyorum: ‘... İnsanlar ırmaklar gibidir. Su hep aynıdır ama ırmak kimi yerde dar, kimi yerde daha geniş olur. Bir yerde ağır akar, bir yerde hızlı. Suyu bazen durudur, bazen bulanık, bazen soğuk, bazen sıcaktır. İşte insanlar da böyledir. Her insan kendisinde bütün insancıl niteliklerin ya da kusurların özünü taşır. Ne var ki, herhangi bir durumda bunlardan biri ya da öteki kendini gösterir. İnsan hep ayni kişi olmasına karşın, bazen kendini tanımayacak kadar farklı davranışlarda bulunabilir.’  

Yaşamı ve insanı çok iyi açıklayan bu düşünceden esinlenerek, yüksek müsaadelerinizle bir düşüncemi paylaşmak istiyorum: Eğer günümüzün toplum mimarları, aydınları, düşünürleri ve siyasetçileri yeni bir dünya kurmayı planlıyorsa, bu dünyanın temel harcı mutlaka karşılıklı bağımlılığı esas alan –koşulsuz- sevgi olmalıdır. İşte o zaman insanlar, kainattaki canlı-cansız tüm varlığa sevgi ile yönelebilir, herkesi sevgi ile kucaklayabilirler.

Ey ruhani babamız, içsel dünyanızı süsleyen ruhani değerlerden daha çok nasiplenmek için lütfen yüreğinizi biz evlatlarınıza açın. Açın ki, sevincimiz sizinle tamamlansın. Ve hep beraber Rabbe şükürler sunalım. Aramızda kalacağınız zaman diliminde, ruhani birikimlerinizden ve bilgeliğinizden faydalanmayı umuyor, bu vesileyle, kilisemizin dağınık evlatlarına daha çok bütünleştirici olabilmeniz için size sağlıklı günler niyaz ediyorum.

Beni saran ruhani sevincin coşkusuyla, zorluklara katlanarak bu sevincimizi Avrupa’dan, İstanbul’dan, Midyat ve köylerinden ….. ve diğer yerlerden paylaşmaya gelen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Kadasetli Patriğimiz başta yarın burada yapılacak tören için uzak diyarlardan Mardin’e gelen misafirlerimizin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen kolluk kuvvetlerine Mardin Valisi sayın Mehmet Kılıçlar’ın yüksek şahsında teşekkürlerimi bildirmeyi bir görev biliyorum.  Bareğmor ve derin saygılarımla..

 

09 Aralık 2006: Deyrulzafaran Manastırı / Mardin

 

 

 

Filüksinos Saliba ÖZMEN

Mardin ve Diyarbakır Metropoliti                    

   

MANASTIR

 
VAKIF

MANASTIR

 

METROPOLİTLİK

PATRİK

GÜNCEL-MALİ B.

 

İLETİŞİM
Deyrulzafaran Manastırı -
Mardin / Türkiye
Tel: +90 482 208 10 61- 62
Faks: +90 482 208 10 63
E-Mail:
info@deyrulzafaran.org
Tasarım : Faruk Güneş
Bu site ; Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Resmi Tanıtım Sitesidir. Başka kurum ve kuruluşların görüş ve fikirlerini yansıtmaz.