USTMENU
  Basın Bildirisi (27 Kasım 2004, Büyük Mardin Oteli) - 30.12.2007

 

 

Genç İşadamları Konfederasyonu’nun (TÜGİK) Mardin’de düzenlediği ‘’AB Rüzgarı Mardin’den Esiyor’’ konulu toplantıda konuşan Süryani cemaatinin dini lideri Mardin Metropoliti Filüksinos Saliba Özmen, Mardin’in çok dinli, çok dilli ve çok kültürlü yapısıyla Avrupa’nın kurmak istediği modelin kent ölçeğindeki örneğini kurduğunu söyledi. Çoğulculuk ve harmoninin Avrupa’nın özellikle üzerinde durduğu konular olduğuna dikkat çeken Özmen, ‘’Mardin, çoğulcu ve harmonik yapısıyla Avrupa modelinin doğal örneğidir’’ dedi. Mardin’in son yıllarda yöneticisiyle, farklı din, dil ve kültürlere sahip cemaatleriyle tüm dünyaya örnek olacak bir yaşam modelini geliştirmeye başladığını vurgulayan Özmen şöyle konuştu: ‘’Bu yaşam modelinin içinde farklı dinler var, bu yaşam modelinin içinde farklı diller var ve bu yaşam modelinin içinde farklı kültürler var. Bu yaşam modelinde vatandaşların yöneticilerle bütünleşmesi var. Mardinimizin geliştirdiği bu yaşam modelinde dinler zıtlıkların değil barış ve kardeşliğin simgesidirler. Bu yaşam modelinde farklı diller anlaşmazlıkların değil farklılıklarına rağmen insanların birbirini anladığı bir harmoni içindedirler. Bu yaşam modelinde farklı kültürler çatışmanın değil bolluğun ve zenginliğin kaynağıdırlar.’’

Mardin dünya kenti

Mardin’in artık sadece Türkiye’nin değil ama Avrupa ve tüm dünyanın yüzünü çevirdiği bir kent olduğunu söyleyen Özmen, ‘’Nitekim Mardin’in ister yurt içinden isterse de yurt dışından aldığı konuklar buna kanıttır. Binlerce yerli ve yabancı konuk kentimize gelerek onun çok kültürlü ve harmonik yapısının sırrını anlamaya çalışıyor. Geçen ay Galler Prensi Charles’ın kentimizi ziyaret etmesi de Mardin’in artık dünya ölçeğinde bir kent durumuna geldiğini gösteriyor. Prens’in bu ziyaretindeki en önemli pay Mardin’deki çoğulcu ve harmonik yaşam modelidir’’ dedi.

Tepedeki kent

Mardin’in ‘’dağın tepesinde dünyaya ışık saçan ve örnek kent’’ olma konumuna geldiğini vurgulayan Filüksinos Saliba Özmen, şöyle konuştu: ‘’Ancak tepede, dünyaya ışık saçma ve örnek olma iddiası hepimize sorumluluklar da yüklüyor. Kentin en yüksek yöneticisinden en sade vatandaşına kadar sorumlu olduğumuz şey insanlarımıza daha kaliteli bir yaşam standardı sağlamaktır. Sağlık ve çevre, su ve çöp, eğitim ve öğretim, kamu ve özel kurumların vatandaşa daha iyi servis vermesi gibi hizmetlerin kalitesini daha da yükseltmemiz gerekiyor. Diğer yandan Mardinimizde sanat ve kültürel etkinliklere daha fazla yer açmamız gerekiyor. Kuşkusuz bu alanda ülkemizin genç iş adamlarına da çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Bir yandan Avrupa normlarında üretim ve istihdamı artırıcı yatırımlar yapmaları diğer yandan da kaliteli yaşam standardını geliştirici sosyal faaliyetlere maddi ve manevi destek vermeleri gerekiyor.’’

   

MANASTIR

 
VAKIF

MANASTIR

 

METROPOLİTLİK

PATRİK

GÜNCEL-MALİ B.

 

İLETİŞİM
Deyrulzafaran Manastırı -
Mardin / Türkiye
Tel: +90 482 208 10 61- 62
Faks: +90 482 208 10 63
E-Mail:
info@deyrulzafaran.org
Tasarım : Faruk Güneş
Bu site ; Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Resmi Tanıtım Sitesidir. Başka kurum ve kuruluşların görüş ve fikirlerini yansıtmaz.