USTMENU
  Muhterem Süryani Cemaatimiz; - 18.6.2013

 

MARDİN SÜRYANİ KADİM

DEYRULZAFARAN MANASTIRI ve KİLİSELERİ VAKFI


Sayı  : 2013/31                                                                                              16 Haziran 2013
Konu : Deyrulzafaran Manastırı.


       

Muhterem Süryani Cemaatimiz;

Hıristiyanlığın en eski merkezlerinden, ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan tüm Süryaniler için kutsal bir mekân olan Deyrulzafaran Manastırı’mızı; geçmişte olduğu gibi, ulvi ve ruhani değerlerine yeniden kavuşturmak üzere, bizler Mardin Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri ile bizlere destek veren tüm Süryani bireyleriyle el birliği yapmaya karar verdiğimizi duyurmak isteriz.

Hâlihazırda, Suriye’de yaşanan olumsuz savaş koşulları nedeniyle, Manastırımıza sığınan kardeşlerimize 7-8 ay süreyle tüm imkânlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Uzun süredir Manastırımızda kalan Suriye’li kardeşlerimiz, şehirde temin ettiğimiz evlere yerleşmiş bulunuyorlar.

01 Şubat 2013 itibariyle Vakfın mevcut mütevazı birikimleri ile Manastır’ın iaşe giderleri ve personel ücretlerini, imkânlar çerçevesinde karşılamaya çalışırken, 2009 yılından 2012 nin sonuna kadar Manastırın, sadece içinde tüketilen elektrik ile ilgili 4 yıldır ödenmeyen 310.000,00 TL tutarında eski borç tahakkuku ile karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Elektrik idaresi yetkilileri, “bu borcu haciz yolu ile tahsil etme yoluna gitmeyi arzu etmediklerini” defaatle söylemektedirler.

Bağış gelirlerimizin düşük ve giderlerimizin yüksek olduğu bu mevsimde, Son 5 yıldır Manastırı; dini, idari ve mali yönden yönetenler, bizleri bu borç ile karşı karşıya bırakmışlardır. Bu nedenle, cemaatimizin yardımlarına ihtiyaç duymuş bulunuyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu durumu, sizin aracılığınız ile cemaatimize duyurmak istiyoruz.

Deyrulzafaran Manastırı’na bağış yapmak isteyen kişi ve aileler, vakfımızın banka hesap numaralarını web sitemizde (www.deyrulzafaran.org) bulabilirler.

Manastırı ziyaret sırasında, elden bağış yapmak isteyen karderşlerimiz, Vakfın Manastır içinde oluşturduğu bağış kabul odasında, yaka kartı ile tanımlı Manastır müdürü veya Vakıf temsilcisine, resmi makbuz karşılığında bağışlarını yapabilirler. Daha önce, bu kanallar dışında yapılan bağışlar, Manastıra ve Vakfa özetle amacına ulaşmadığını bilmenizi isteriz.

Manastırımıza katkıda bulunacak müminlere, şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Verecekleri her kuruş yerine, Rab İsa Mesih’in onlara kat be kat fazlasını vermesini, vefat eden aile bireylerinin günahlarını affetmesini ve kendi melekütüne; Meryem Ananın, Azizlerin ve Şehitlerin dualarıyla kavuşturmasını dileriz.

Saygılarımızla.

Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran
Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Adına;

İliye KIRILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

   

MANASTIR

 
VAKIF

MANASTIR

 

METROPOLİTLİK

PATRİK

GÜNCEL-MALİ B.

 

İLETİŞİM
Deyrulzafaran Manastırı -
Mardin / Türkiye
Tel: +90 482 208 10 61- 62
Faks: +90 482 208 10 63
E-Mail:
info@deyrulzafaran.org
Tasarım : Faruk Güneş
Bu site ; Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Resmi Tanıtım Sitesidir. Başka kurum ve kuruluşların görüş ve fikirlerini yansıtmaz.