USTMENU
  PATRİK - 29.11.2012

 

SÜRYANİ KADİM PATRİĞİ KADASETLİ İĞNATİYOS ZAKKA I. IWAS’IN HAYAT HİKAYESİ

Süryani Kadim Patriği Kadasetli İğnatiyos Zekka I. Iwas, 21 Nisan 1933 tarihinde Irak’ın Musul kentinde doğdu. İlköğrenimini Musul’daki Mor Tuma Kilisesi’nde tamamladı. 1946 yılında ve Musul’daki Mor Afrem Semineri’ne başladı ve eğitimini başarıyla bitirdi. Eğitiminden sonra aynı Seminer’de Kutsal Kitap, Süryanice ve İbranice dersleri verdi.   

1948 yılında şımmas, sekiz yıl sonra 6 Haziran 1954 tarihinde Metropolit Bolus Behnam tarafından rahip olarak takdis edildi. 18 Aralık 1955 yılında Humus Meryemana Kilisesi’de İncilli Şımmas olarak takdis edildi. Aynı yıl Humus kentinde ikamet eden Patrik Afrem Barsoum’un ikinci sekreteri olarak çalışmaya başladı. 17 Kasım 1957 tarihinde ise Patrik III. Yakup tarafından kahin olarak takdis edildi ve kendisini birinci sekreteri yaptı. 15 Nisan 1959 tarihinde ise Patrik III. Yakup tarafından haç nişanıyla ödüllendirildi. 

1960-62 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki New York Üniver-sitesi’nde ilahiyat ve felsefe konularında eğitim aldı. New York Episkoposluk Kilise Koleji’nde de teoloji dersleri okudu. 

17 Kasım 1963 yılında Patrik III. Yakup tarafından Mor Severiyos ünvanı ile Musul Metropolitliği’ne takdis edildi. 1969 yılında ise Metropolit Bolus Behnam’ın vefatını ile boşalan Bağdat ve Basra Metropolitliği’ne atandı. Aynı yıl Irak Kültür Akademisi üyeliğine ve Irak Süryani Lisanı ve Kültürü Akademisi başkanlığına seçildi. İsveç Şark Enstitüsü ve Şikago’da bulunan Luteryan Teoloji Okulu kendisini fahri doktorluk unvanıyla onurlandırdı. Süryanice, Arapça ve İngilizce dillerini iyi kullanan Patrik Zakka I. Iwas’ın kaleminden çıkmış çok sayıda kitap ve makalesi var.

Kutsal Sinod, Patrik III. Yakup’un vefatı dolayısıyla boşalan Patriklik makamına 14 Eylül 1980 tarihinde oybirliği ile Kadasetli Patrik İğnatiyos Zakka I. Iwas’ı AntakyaTüm Doğu Patriği ve Süryani Ortodoks Kilisesi Genel Ruhani Lideri olarak seçti ve  takdis etti.

2000 yılında Kadasetli Patrik Zakka I.Iwas Antakya'daki Aziz Petrus

Kilisesi'ndeki ayini yönetiyor.

   

MANASTIR

 
VAKIF

MANASTIR

 

METROPOLİTLİK

PATRİK

GÜNCEL-MALİ B.

 

İLETİŞİM
Deyrulzafaran Manastırı -
Mardin / Türkiye
Tel: +90 482 208 10 61- 62
Faks: +90 482 208 10 63
E-Mail:
info@deyrulzafaran.org
Tasarım : Faruk Güneş
Bu site ; Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Resmi Tanıtım Sitesidir. Başka kurum ve kuruluşların görüş ve fikirlerini yansıtmaz.