USTMENU
  Sezginin ve Bilgeliğin Sembolü: Öz Hikmet Dergisi
[1]
- 12.4.2008

 

                                                                              Doç. Dr. Ahmet Taşğin* 
                                                                              Dicle Üniversitesi 
                                                                              İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
 
Süryani Kadim Ortodoks Patrikliğinin modernleşme karşısındaki tutumlarını gösteren önemli bir gösterge olarak dergi yayıncılığı gösterilebilir. Dergi adeta Süryani Kadim Ortodoks çevrelerin karşılaştıkları sorunlara karşı geleneğin sezgisi ve bilgeliğiyle çözüm arayışlarını belgelemektedir. Birçok defa farklı nedenlerle yayın hayatı kesintiye uğrayan bir dergi, geleneği sürdürdüğünü yayın hayatına devam etmekle ortaya koymaktadır.

Süryani Kadim Ortodoks Patrikliği tarafından İngiltere’den üç adet matbaa farklı zamanlarda getirilir ve Patriklik merkezi olan Deyru’l-zafaran Manastırına konur.[2] Matbaa, Deyru’l-zafaran Manastırına kurulmasından itibaren faaliyetine başlayarak kitap ve dergi yayınlar. Bu faaliyetleri içinde de en dikkat çekici olanı Hikmet Dergisi’nin yayını olmuştur. Neredeyse matbaanın dönemsel yayın hayatına paralel olarak dergide farklı zamanlarda farklı yerlerde yayın hayatına etmiştir. Uzun bir süre Deyru’l-zafaran dışında yayın hayatına devam etmiş ve daha sonra da kapanmıştır.

Dergi Deyru’l-zafaran’daki yayınından sonra Kudüs’de, daha sonra Öz Hikmet adıyla Mardin’de ve son olarak da Kudus’te yine Hikmet adıyla dördüncü yayınını sürdürmektedir. Öz Hikmet ismiyle yeniden yayın hayatına başlayan dergi, uzun bir süre daha yayın hayatına kaldığı yerden devam etmiştir.

Bu makalede Öz Hikmet dergisinin 1952 yılında çıkan sayılarının bibliyografik bilgilerini vereceğiz. Böylece bu bibliyografya derginin içeriğinin de görülmesine imkan sağlayacaktır.

 

Hikmet Dergisi

Hikmet Dergisinin ilk sayısı 1 Âb (Ağustos) 1913 tarihinde yayın hayatına başlar. İlk sayının kapağında yukardan aşağıya, tarihten sonra Süryanice Hekimtho altında ise “Rab korkusu hikmetin başlangıcıdır” altında da Arapça El-Hikmet yazılıdır. Bunun altında Dini, Edebi, Tarihi, İhbari bir dergidir ibaresi bulunur.[3]

Mes’ul Müdürü: Hanna El-Kas

Muharriri: Mihayil Hikmet Çıkke

Hekimtho dergisi Mardin, Osmanlı Devleti’nin diğer şehirleri ve yabancı memleketler için fiyatını belirten yazıdan sonra Latin harfleriyle açıklama ve son olarak Mardin Deyru’l-zafaran’da Süryani Matbaasında basıldığını belirten ifadeyle ön kapak tamamlanır.

1913 yılında yayın hayatına başlayan Hikmet Dergisi, on beş günde bir sayı yayınlanmak üzere yirmi dört sayısıyla yayın hayatını 1914 yılı 24 Haziran’ında tamamlamıştır. I. Dünya Savaşının ağır sonuçlarından olmak üzere dergi uzun süre yayınlanamamış. Derginin editörü Mihayel Hikmet Çıkke de Kudüs’e göç eder. Zaten dergiyi yayınlayan insanların bir çoğu dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmişler hatta ölmüşler. Derginin yeniden basılmasını Patrik III İlyas ister ve teşvik eder, bunun üzerine Murat Fuat Çıkke’yi görevlendirir.[4]

1927 yılında kardeşi Mihayel Hikmet Çıkke’nin Murat Fuat Çıkke dergiyi yeniden Kudüs’te yayınlamaya başlar. Derginin ikinci defa yayınlanması dört yıl sürer. Hikmet Dergisi’nin yayın hayatı Patrik III. İlyas’ın Hindistan’da bulunduğu sırada vefat etmesi üzerine yeniden sona erer (1933).

Hanna Dolabani 4 Mayıs 1947 yılında Mardin Metropoliti olarak atanınca Kırklar Kilisesine taşımış olduğu matbaayı yeniden çalıştırır ve dergiyi “Öz Hikmet” adında yeniden çıkarmaya başlar. Öz Hikmet Dergisi 1952 yılında yayın hayatına başlar. Öz Hikmet’in Mayıs-Haziran 1955 tarihli 9. yılına ait sayısı, yayınlanan son sayısı oldu. Bir ihbar üzerine, 13. 4. 1955’te Mardin Sulh Ceza Mahkemesi, ihtiyati olarak derginin yayınlanmasını durdurur ve Mahkemenin verdiği karara itiraz edilerek 15.6.1955 tarihinde temyiz edilir. Ancak temyiz kararının kimin lehine sonuçlandığı konusunda herhangi bir bilgi elde mevcut değil.

Hekimtho Dergisi Kudüs’te 1990 yılında tekrar yayınlanmaya başlandı.[5]

 

Hikmet Basım Evi

Hanna Dolabönü, Mihayel Hikmet Çıkke ile 1913 yılında çıkardıkları ilk dergi Hikmet’in isminden dolayı yeni yayınevine “Hikmet Basım Evi” adını verir.[6]

 

Bu matbaada basılan bazı eserlerden örnekler:

Süryani Musikisinden Çiçek Demeti, Hikmet Basımevi, Mardin, 1949.

Hanna Dolabönü, Ktobo Da-Slauotho D-Kohne, (Ruhanilerin Namaz Kitabı), Mardin: Hikmet Basımevi, 1952

Metropolit Hanna Dolabönü, Zafaran Fidanlığı, Mardin: Hikmet Basımevi, 1955.

Habib Circis, Takva Sırrı, Çev. Hanna Dolapönü, Hikmet Basımevi, Mardin 1956

Efrem Bilgic Kurban Sırrının Tefsiri, Mardin: Hikmet Basımevi, 1957

Süryani Kadim Kilisesi’nin Şahsi Namaz Kitabıdır, Hikmet Matbaası, Mardin,1958

M. 298-515’e Kadar Urfa, Emed, Mardin, Dara ve Nusaybin Aralarında Olan Vakayiname, Özhikmet Matbaası, Mardin, 1959

Büyük Ayin, Özhikmet Matbaası, Mardin, 1959

Süryanca Alfabe Kitabı, Hikmet Basımevi, 2. baskı, Mardin, 1959

Hanna Dolabönü, Şemmasların Rütbeleri Kilisenin Kanununa Göre, Çeviren Hanna Aksöz, Mardin: Özhikmet Matbaası, 1960

 

Öz Hikmet Dergisi

Öz Hikmet, çıkmaya başladığı ilk sayısından itibaren Hanna Dolabani’nin başında olduğu bir dergidir. Mardin ve çevresine metropolit olarak atandıktan sonra yaptığı işlerden birisi Hikmet Dergisini bazı değişiklikler ve yeni formatıyla yeniden yayınlamak oldu. Kırklar Kilisesine taşımış olduğu matbaayı yeniden çalıştırdı. Daha sonra bu matbaada hem birçok kitap hem de dergiyi yayınladı. Dergi kapak kısmı Latin harfleriyle değiştirilerek öz ve amacını koruyarak yayınlandı.[7]

Derginin üçüncü aşamasında bu defa ağırlıklı dil Türkçe oldu. Böylece kapaktan itibaren derginin hemen tamamı sadece “Hekimtho” ismi Süryanice, diğerleri Türkçe olarak basıldı.

1952 yılı Mart ayı ilk sayısı önceki sayılarının üzerine dahil edilerek verildi ve altıncı yıl, altmış birinci sayı olarak çıktı.

Sahibi ve Mes’ul Müdürü Hanna Dolabani, Dini, Edebi, Tarihi, İhbari ifadelerinin ortasında Türkçe Öz Hikmet altında da Süryanice Hikmetho yazılıdır. Orta kısımda Öz Hikmet Dergisi altında “Hikmetin Başlangıcı Rab Korkusudur” Mezmurlar 111: 10 ifadesi bulunmakta ve bunun da altında tarih, sayı ve yıl yer almaktadır.

Derginin arka kapağında Mardin, Türkiye, Irak, Lübnan, Filistin, Mısır ve Amerika’ya abonelik fiyatları ile sayfanın altında Öz Hikmet Dergisi adresi yer almaktadır.

Derginin konuları arasında din, tarih başta yer almaktadır. Bunun dışında okuyucudan gelen haberler, nitelikli yazılar ve şiirler yer almakta ve hatta önemli yer tutmaktadır. Ayrıca Mardin ve çevresi başta olmak üzere şehirde olan önemli olaylar ile evlilik ve ölüm haberleri de yer almaktadır. Yer yer yurtdışındaki Süryanilerden de haberler bulmak mümkündür. Dergiye ulaşan yayınlar ile Hikmet Basımevi tarafından basılan kitapların tanıtımı yapılmaktadır. Bunlara ek olarak bir çok haberin yanında konusuyla ilgili fotoğraflar bulunmaktadır.

Bu kısa açıklamadan sonra Öz Hikmet Dergisinin 1952 yılına ait on sayının bibliyografyasını verelim:

 

Sayı 1/61 6. Yıl Mart 1952

 

M. H. Dolabani, “Hikmetin Başı Rab Korkusudur”, s. 3-5

Mardinli Doktor Can Şilazini, “Ev Hakkında Söylediği Sözler”, s. 6-7, (Sonu var)

Nusaybinli Mar Efrem, “Her Ağaçtan Bir Meyva” (Müzik Parçası Süryanice’den Çeviri), s. 7-8.

Daniel Gencoğlu, “Derik”, (Şiir), s. 8-9

Hanna Dolabani, “Musa Bin Keffa”, s. 9-10

Hanna Dolabani, “Mardin Tarihi”, s. 10-11, (Sonu var)

Hanna Dolabani, “Harbutteki Süryani Kadim Cemaatimize Ait Meryem Ana Kilisesinin Kuruluş ve Tecdit Tarihleri”, s. 11-13

R. Cebrail Allaf, “Adalet Hakkında Hikmetli Sözler”, s. 13-14

, “Muhabbet Bulunduğu Yer Allah’ın Yeri Olur”, s. 14

, “Sizin Olmayan Şeye Niçin Çekişiyorsunuz”, s. 15

Basın Eserleri

, “Peygamber Eşayanın Kitabı”, s. 16

, “Nefir El Nahadet El Süryaniye”, s. 16

, “Süryani Hıristiyan Aile Ruznamesi”, s. 17

, “Hindistan Süryani Kilisesinin Tarihi”, s. 17

Altın Yubil Kitap

, “Birleşik Amerika’nın Süryani Okulların Terakki Cemiyeti”, s. 18

, “Türkçe Şahsi Namaz Kitabı”, s. 18

Şehir Haberleri

            , “Yeni Valimiz Sayın Cahid Betil’in Mardin’e Gelişi e Metropolite İlk Ziyareti”, s. 19.

, “Süryani Kilisemizin Büyük Profesörü Nusaybinli Mar Efrem ve Sayın Patriğimizin Günü”, s. 20

, “Midyat Keşişlerinden Numan Aydin ve Batili Efrem”, s. 20

, “Var Olsun Hamiyetliler”, s. 20

, “Radyo Yayımları”, s. 20

Bahaddin Erdim, “Mardin’in Ticari ve Zirai Durumu”, s. 21

, “Çok Yerinde Bir Taltiftir”, s. 22

Vafiyat

, “İlyas Allaf”, s. 22

, “Feride Güzeliş”, s. 22

, “Şemme Davut”, s. 23

, “Ş. Aziz Hanna”, s. 23

, “Melki Cibo”, s. 23

 

Sayı 2/61 6. Yıl Nisan 1952[8]

 

Hanna Dolabani, “Babanı Ananı Say (Çıkış No: 12)”, s. 25-29, (Sonu var)

Mardinli Doktor Can Şilazinin, “Ev İdaresi Hakkında Söylediği Sözler” (Birinci Sayıdan Devam)”, s. 30

Hanna Dolabani, “Mardin Tarihi”, s. 33-36

Mar Mattay, “Okumak Boş Durmaktan Hayırlıdır”, s. 36-37

Dt. Sabri Aslan, “Öksüz Yavru” (Şiir), s. 37

, “Hayvanlara Bile Merhametli Olmalı”, s. 25-29

, “İbrahim Kulu Laâzere Harrane Gittiği Vakit Verdiği Öğütler”, s. 38

, “Adetleri Türetmek: Çocuğu Gideceği Yola Göre Yetiştirmek Yaşlı Olunca da Ondan Ayrılmaz (Mesel 22:6), s. 39

Yayımlar

, “Zirai Dergi”, s. 39

Aydın Önen, “Mardin”, (Şiir), s. 40

Yayın Haberleri

M.H.D., “Orucun Açık Mektubu”, s. 40

, “Süryani Kilisesinin İncile Olan Hizmeti”, s. 41

, “Fıshın Zarureti”, s. 43-44

“Paskalya Bayramı”, s. 44

“İlki Yeni Metropolit ve Poskopos Takdisi”, s. 45

Şehir Haberleri

Diş Tabibi Sabri Aslan, “B. M. M. Başkanı ve Bayındırlık Bakanı ve Arkadaşlarının Eseri Mardinimizi ve Deyrulzafaranı Şereflendirmeleri”, s. 46

 

Sayı 3/63 6. Yıl Mayıs 1952

 

İ. Güzaliş-M.H.D., “Babanı Ananı Say”, s. 49-53

,“Terbiye Hakkında Süleymannın Hikmet Sözleri”, s. 54

,“Terbiye Hakkında Hekim Esir Oğlunun Hikmet Sözleri”, s. 54

,“Dinin ve Vazifei Diniyenin Lüzumu”, Çev. Cemil Aklan, s. 55-56

M.H.D., “Mardin Tarihi”, s. 57-58

, “Kumar”, s. 58-61

Cebrail Aydın, “Hayat Yolunda”, s. 61

, “Söz Ekini”, (Süryanice Metin ve Türkçe Çeviri Şiir), s. 62

Diş Tabibi Sabri Aslan, “Sayın Koraltanın Deyrulzafaranı Ziyaretlerinin Tarihi Yazı ve Fotoğraf Hatıraları”, s. 63-66

Dt Sabri Aslan, “Müjde” (Şiir), s. 66

Barsom Akdemir, “Deyrulzafaran”, s. 67

M.H.D., “23 Nisan 1952 Gününün Hatırası”, s. 67-68

Cemil Alkan, “19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı”, s. 68-69

“Mes’ut Evlenmeler”, s. 70

Yayımlar ve Matbuat Aleminde

“Savt El-Keşşaf”, s. 71

“Al Aktap”, s. 71

“Mesihsel Öğretim”, s. 71

Vefiyat

 

Sayı 4/64 6. Yıl Haziran 1952

 

M. H. D., “Babanı Ananı Say”, s. 73-76

M. H. D., “Sorgular: Gelecek Olan Sen misin Yoksa Başkasını mı Bekleyelim? (Met 11:3), s. 76

“Cevap”, s. 76-78

Cemil Alkan, “Tasarruf: Tasarruf Bir Fendir ve Her Fen Gibi Öğretilmelidir”, s. 78-80

“Terbiye Hakkında Hakim Esir Oğlunun Sözleri”, s. 80

“Ataların Sözleri”, s.80

M. H. D., “Mardin Tarihi”, s. 81-83

“Yalan Şahadet Etme”, s. 83-86

Abdullah İlker, “İnsan İçin Hakiki Ölüm Yoktur”, s. 86

“Mardinli Malatyalı Muhammet Oğlu Zeyneddin Serice”, s. 86

“Rahmete Kavuşan Keşiş Cercis Aydın’ın Hayat Tarihi”, s. 87

“Elçi Petrus”, s. 88-90

“Musuldkai Süryani Siminarimizin Özel Marşından Aynı Makamla Türkçeye Çevirdiğimiz İki Beyti Okuyucumuza Yayınlıyoruz”, s. 91

“Yeni Defterdarımız”, s. 91

“Şeker Bayramı”, s. 91

“Müsamere”, s. 91

“Akşam Kız Sanat Okulunun Yıllık Sergisi Açıldı”, s. 92-93

“Yeni Bir Papaz Takdisi”, s. 93

“Kudus’e Giden ve Gelenler”, s. 93-94

“Halepteki Mar Efram Kilisesinin Horipiskoposu İlyas Şilazinin Mardine Gelişi”, s. 94

“Elazığ Kilisesinin Keşişi İsa Artunğa”, s. 94

“Rum Patriği Athenegoros’ın Ankaraya Ziyareti ve Cumhuriyet Muhabirine Açıkladığı Hissiyatı ve Kararı”, s. 95

“Majeste Yunan Kral ve Kraliçesi”, s. 95-96

“Mes’ut Evlenmeler”, s. 96

“Vefiyat”, s. 96

 

Sayı 5/65 6. Yıl Temmuz 1952

 

M. H. D., “Babanı Ananı Say”, s. 97-100

“Elazığlı Avukat Sayın Ziya Kaçar’ın (Neyi Bilmemiz Neye İnanmamız Lazım) Konudaki Yazısından”, s. 100-101

Besim Ulubey, “İnsanları Nasıl ve Ne Suretle Tanılabilir?”, s. 101-102

M. H. D., “Mardin Tarihi”, s. 103

Diyarbakırlı Cercis Ermiş, “Memleketim ve Hülyam” (Şiir), s. 104

Dr. A. Kerim Saraçoğlu, “Verem Hastalığı”, s. 105-109

Yusuf Namık, “Vatansız Yolcu” (Şiir), s. 110

H. N. Beşkardeş, “Mardin-Mardin Gazetesinin 1’inci Sayısından”, s. 111

Diyarbakırlı Cercis Ermiş, “Kederli Annem”, (Şiir), s. 112

Midyatlı Cebrail Aydın, “Güzel Midyat” (Şiir), s. 112

“Sayın Valimizin Mardin Ziraati Hakkında Mardin Gazetesine Verdiği Beyanattan”, s. 113

Cemil Alkan, “Direkire Manastırı Hakkında”, s. 114

M. H. D., “Cevap”, s. 114

“Hazreti Yusuf Piyesi”, s. 115-116

Yayımlar

“Nüshetül Rayid Fil-Kitab-il Halid”, s. 116

“Üç Yeni Gazete: Mardin, Mücadele, Muhalefet”, s. 116-117

“Ruhani Hizmetleri Hakkında Doğudaki Keşişlerimizin Beyanatları”, s. 118-119

“Yeni Vali Muavinimiz Osman Akçelik”, s. 119

“Lüblanın Birinci Derece Altınlı İstihkak Nişanı Beyrut Süryani Metropoliti Sayın Mar Severiyos Yakub’un Göksüne Takılıyor”, s. 119

“Mes’ut Evlenmeler”, s. 120

“Vefiyat: Rahip Bıtrıs Antun”, s. 120

 

Sayı 6/66 6. Yıl Ağustos 1952

 

M.H.D., “Babanı Ananı Say”, s. 121-124

M. H. D., “Mardin Tarihi”, s. 125-126

M. H. D., “Ege Turizm Cemiyeti Başkanı Sayın Suat Yurdkuru’nun Sorguları”, s. 126-128

Midyatlı Nail Soysal, “Okulu Severim”, (Şiir), s. 128

Kş. Samuel Ezber, “Putperestlik Olan Tamakârlığı Öldürün”, s. 129-130

Dr. Naum Numan, “Vitamine Dair”, s. 130-132

“Şirin Memleketim Olan Derik”, s. 132-134

Daniyel Gencoğlu, “Yadelde”, (Şiir), s. 134-139

Yusuf Namık, “Sayın Mar Grigoriya Bulus Bihnem Efendinin Musul Metropolitliğine Takdis Ayini Müteakip Halepte Urfalı Süryanilerin (Muma ileyha) Vermiş Oldukları Edebi Bir İhtifal Esnasında Okunmuş Bir Şiirdir: Buda Böyle Bir Gündür”, s. 135

“Evlenmek Terennümü Tercemesi”, (Süryanice metin var), s. 136-137

“Seruclu Mar Yakun Hayat ve Eserleri Hakkında”, s. 137-138

“Deyrulzafaran Yolu”, s. 138

Avukat M. Celâl Sayın, “Adalet Meselesi”, s. 139-140

“Mes’ut Hayat”, s. 140

“Cumhuriyet Hükümetimize İyi Dualar”, s. 141

“Çay Ziyafeti”, s. 142

“Kanadaki Yeni İnşa Edilmiş Kilisemize Yeni Bir Keşiş Takdisi”, s. 143

“Kerdenat Abreşiyesine Yeni Bir Metropolit Seçilmiştir”, s. 143

“Mar Athanasiyos Yeşu Samuel Birleşik Amerika ve Kanadaki Süryanilere Metropolit Tayin Edilmiştir.”, s. 143

Vefiyat

 

Sayı 7/67 6. Yıl Eylül 1952

 

M.H. Dolabönü, “Öldürmek”, s. 145-149

“Üstünde Emniyet Uçar ve Ahalisi Arasında Adalet Yaşar ve Öldürmek Ne Olduğunu Tanımıyan Yer”, s. 149-150

“Seruclu Mar Yakubun Mukaddes Kitapların Faidesi Hakkında Düğün Meselesi Hakkındaki Kasidesinden”, (Süryanice Metinle), s. 150152

Seruclu, “Mirascılar”, s. 152

Gabiryel Aydın, “Kitapları Araştırdım”, s. 153-154

Ankın Özşaha, “Kilisem”, (Şiir), s. 154

M. H. D., “Mardin Tarihi”, s. 155-157

Sami, “Al Yarab”, (Şiir), s. 157

Kş. İsa Ertunğa, “Din Duygusu İnsanın Ruhunda Tabi’idir”, s. 158-159

Dr. R. G. Hoskins, “Deliliğin Yeni Tedavi Şekli”, s. 159

C. Alkan, “Faydalı Bilgiler: Uyku Nedir ve Nasıl Uyumalı”, s. 160

“Kalb Sektesi Neden Gelir”, s. 160

Sami Tanrıverdi, “Hasretli Midyatım”, (Şiir), s. 161

Daniyel Gencoğlu, “Git Rüzgar”, (Şiir), s. 161

Daniyel Gencoğlu, “Allaha Ismarladık”, (Şiir), s. 162

“Usis-Ampulsüz Elektrik Işığı”, s. 162

Yusuf Namık, “Öz Hikmet Müdürlüğüne Açık Mektup”, s. 163

Cebrail Aydın, “Açık Mektup Öz Hikmet Dergisine”, s. 164

Cebrail Aydın, “Hazreti Davud Piyesi”, s. 164

Kş İskender, “Siluba Kilisesinin Mektubu”, s. 165

Salip Culha, “Keşiş İstiyorlar: Öz Hikmet Dergisi Müdürlüğüne”, s.165

“Hayvanlar Vergisi Kaldırılıyor”, s.165.

Yayımlar

“Elli Sene Başlığı Altın Kurul”, s. 166

“Bağdatta Mar Tuma Adiyle Yeni Bir Kilise İnşa Edilecektir”, s. 166

“Teşekkür Daveti”, s. 167

“Mes’ut Evlenmeler”, s. 167

Vefiyat

“İlan”, s. 168

 

Sayı 8/68 6. Yıl Ekim 1952

 

M. Hanna Dolabani, “Alkollü İçkilerin Zararları”, s. 169-174

M. H. Dolabani, “Bakirenin Doğuş Gününe”, s.175-176

C. İ. Çoban, “Şiir”, s. 177

“Mardin Milletvekili Cevdet Öztürk ve Dışişleri Bakanlığı Arasında Suriye’de Emlakları Bulunan Vatandaşlar Konusunda Yazışma”, s. 178

K. Aziz Günel, “Terakki İçinde Köyler Gelini Güzel Keferze”, s. 179-182

Diyarbekirli Cercis Ermiş, “Fani Dünya”, (Şiir), s. 182

Besim Ulubey, “İntihabi Ahbap”, s. 183, (Mebadı var)

“Cemiyet”, s. 183

“Santralfols Keşişi Rev Abdulahat Dumato”, s. 188

“Mor Fileksineson’un Kıllit, İbrahimiye D. Bakır’a Olan Ziyaretleri”, s. 189

“Keşiş Cebrail Öztürk’ün Gidişi”, s. 189

“Cavit Kınay”, s. 189

R. H. Dolabönü, “Vefalı Bir Kocaya Ölen Bir Karının Sözü”, s. 189

“Süryanca Okuma Kitabı Dördüncü Sınıf (Süryanice Metin var), s. 191

“Mes’ut Evlenmeler”, s. 191

Vefiyat

 

Sayı 9/69 6. Yıl Kasım 1952

 

M. H. Dolabönü, “Çalma”, s. 193-199

“Mardin Tarihi”, s. 199-200

“Milletin Tacı ve Göz Bebeği Atatürk Mustafa Kemal’in İrtihali Hakkında Acıklı Bir Mersiye” (Süryanice Metin var), s.201-203

“Hikmet Sözleri”, s. 203

Dr. Piyer Taşo, “Harput”, s. 204-208

A. İlker, “Hayat Mefhumunu Biraz İnceleyelim”, s. 208-210

“Tikritli Fasih Antun’un (M. 840-850) Sabah Namazı”, (Süryanice Metin var), s. 210-211

“Revafid Gazetesinden Mosul Süryani Ortodoksların Millet Meclisi Seçim Neticesi”, s. 211

“Hindistan’da Antakya Resuli Kürsüsünün Sefiri Metropolit Mar Yuliyos İlyas’ın Gelişi ve Kendenat Abraşiyesine Yeni Bir Metropolit Takdisi, s. 212-213

“Sevinçli Bir Müjde”, s. 213

“Ziraat Dergisi”, s. 213

Ş. İ. Palak, “West New York’teki Kilisemizin 25’inci Gümüş Dönümü”, s. 214

“Birleşik Amerika’da Öğrenci Sayısı”, s. 215

“Mes’ut Hayat”, s. 215

İbrahim Helvacı, “Öz Hikmet Müdürlüğüne”, s. 215

“Vefiyat: Nişan Tanoğlu”, s. 216

 

Sayı 10/70 6. Yıl Aralık 1952

 

M.H. Dolabönü, “Komşuna Karşı Yalan Şahitlik Etme”, s. 217-220

“Mardin Tarihi”, s. 220

Avukat M. Celal Sayın, “Tarihi Bir Manastır”, s. 223-224

Cerciş Ermiş, “Deyrulzafara Karşı Bir Süryaninin Hissiyatı”, s. 225

Edebiyat Kısmı

Yusuf Namık, “Yazınız İçimde Böyle Bir İntiba’ Bıraktı”, s. 226

İbrahim Işılgan (Basmacı), “Çocuk”, (Şiir), s. 227

Hanna oğlu Filisbos Tennurcı, “Süryanice Şiir”, s. 228

Besim Ulubey, “Her Mim Ne Yaparsa, Kendine Yapar”, s. 229-230

“Rabbin Gözünde Muttakilerin Ölümü Değerli”, s. 230-232

Petrus Barsavm, “Kanadanın Şerbrook Şehrinde Süryani Kadim Mar Efram Kilisesinin Takdisi ve Keşişlerin Muvasalatı”, s. 232-234

Cemil Alkan, “Hindistan Antakya Patrikhanesinin Ruhani Elçisi Mar Yuliyos Kamişlida”, s. 235-240

“Hindistan Veziri Patrikhanemizi Ziyaret Ediyor”, s. 240

“Mes’ut Hayat”, s. 240[1] Ahmet Taşğın, “Sezginin ve Bilgeliğin Sembolü: Öz Hikmet Dergisi”, Cilt 4, Süryanilik ve Süryaniler, Hazırlayanlar Ahmet Taşğın, Eyyüp Tanrıverdi, Canan Seyfeli, Ankara: Orient Yayınları, 2005, s. 51-69.

* Dr. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Diyarbakır

[2] Bu konuda daha geniş bir bilgi için diğer makalemize bakınız: Ahmet Taşğın, “Deyru’l-zafaran’da Patriklik Matbaası ve Basımevi”

[3] el-Hikme isimli derginin yayını hakkındaki arşiv belgesi: “Kütüb-i diniye ve sairenin tab‘ına Dahiliye Nezâret-i Celîlesinin 29 Eylül 324 (21 Temmuz 1909) tarihli ve yüz on yedi numaralı tahrîrât-ı aliyyesine ruhsat i‘ta edilmiş Deyr-zafaran Manastırı’ndaki matbaada el-Hikme unvanı altında ve Arabî ve Süryanî lisanlarıyla haftada Cumartesi günlerinde dinî ve edebî ve tarihî risalenin tab‘ edileceğine dair müsted‘î Süryan-î Kadim Serpiskoposu Circîs ve müdîr-i mes’ûlü Hanna Yusuf Kasî Hanna Efendiler tarafından Matbuat Kanununun onuncu maddesi mucibince i‘ta olunan beyanname hükümetçe alınarak hıfz edilmiş olduğunu mübeyyin işbu ilmühaber mâdde-i mezkûre mucibince yedine verildi. Fî 4 Mayıs 1329.”; P. Gabriyel Akyüz, Osmanlı Devletinde Süryani Kilisesi, Mardin: 2002, Belge No: 129, s. 138.

[4] Hanna Dolabani, “Önsöz”, Öz Hikmet Dergisi, Sayı 1/61, sayfa 2.

[5] A. Gabriyel Akyüz, “Hekimtho ve Hasyo Dolabani”, Heto, Sayı 2, Yıl 1999, s. 12-13

[6] P. Gabriyel Akyüz, Deyru’l-zafaran Manastırının Tarihi, Mardin: 1998, s. 41-44; Aziz Koluman, Ortadoğu’da Süryanilik, Ankara: Asam (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) Yayınları, 2001, s. 98-99. 

[7] Hanna Dolabani, “Önsöz”, Öz Hikmet Dergisi, Sayı 1/61, sayfa 2.

[8] İkinci sayıdan itibaren derginin kapağı değişmiştir. Birinci sayıda sayı, yıl ve tarih bulunurken ikinci sayıdan itibaren bu bilgiler “Hikmetin Başlangıcı Rab Korkusudur” ifadesinin üstünden altına indirilmiş ayrıca “Dini Edebi Tarihi İhbari Bir Dergidir Ayda Bir Çıkar” ifadesi de eklenmiştir. Bu son haliyle ilk çıkan Hikmet Dergisi kapak formatına dönülmüştür.

   

MANASTIR

 
VAKIF

MANASTIR

 

METROPOLİTLİK

PATRİK

GÜNCEL-MALİ B.

 

İLETİŞİM
Deyrulzafaran Manastırı -
Mardin / Türkiye
Tel: +90 482 208 10 61- 62
Faks: +90 482 208 10 63
E-Mail:
info@deyrulzafaran.org
Tasarım : Faruk Güneş
Bu site ; Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Resmi Tanıtım Sitesidir. Başka kurum ve kuruluşların görüş ve fikirlerini yansıtmaz.